Kunnskap skal betales for

Jeg leste i dag en interessant artikkel på VG Nett om protestene mot den amerikanske antipiratloven SOPA (Stop Online Piracy Act). I følge artikkelen gir loven amerikanske myndigheter rett til å kreve at

[…] tjenesteleverandører blokkerer kundenes tilgang til internasjonale websider de mener driver piratvirksomhet. (VG)

Tidligere i vinter gikk Det Hvite Hus ut og sa at de ikke støttet SOPA. De vil ikke støtte en legalisering som hindrer ytringsfriheten, heter det av en artikkel fra nettstedet Hardware.no (Les også: Slik fungerer SOPA). I dag, onsdag 18.januar, er internett forbanna skal vi tro Aslak Borgerud som selv har skrevet et blogginnlegg om SOPA.

Wikipedias internasjonale sider er i dag sorte. Imagine a world without free knowledge lyser mot deg. Flere andre nettsteder har også sin egen protestaksjon – over 6.000 skal vi tro Borgerud.

Wikipedias internasjonale sider har stengt all aktivitet i 24 timer som en protestaksjon mot SOPA (kilde: Wikipedia.org)

Nå er det ikke bare fri kunnskap, som Wikipedia sier, som eventuelt blir rammet av SOPA, men kunnskap fra nettet slik vi kjenner det i dag kan forsvinne. Det må betales for.

Det er dog mye som er gratis her i livet, og for oss i Norge gjelder dette blant annet skole og delvis utdanning ellers. Elever bruker Wikipedia ofte som en informasjonskilde til prosjektarbeid eller til oppgaveskriving. Vi gjør det til og med i høyere utdanning, dog støttet av annen teori eller litteratur. Wikipedia er forhåpentligvis kommet for å bli, og selv om vi betaler hundrelapper for å få kunnskap fra perm til perm, er det likevel mange år siden vi måtte betale for å få kunnskap slik vi får det fra Wikipedia.

Det er vel ikke slik at SOPA gjør at vi får internettets svar på klassesystemene vi møtte her til lands på 1800-tallet?

Slik fungerer SOPA

H.R. 3261(SOPA)

SOPA, sammen med Protect IP Act lar riksadvokaten søke sanksjoner mot et fremmed nettsted som bidrar, stjeler og selger amerikanske oppfinnelser og produkter. Sanksjoner kan være stans av økonomisk flyt fra selskaper som VISA, MasterCard og PayPal, samt redigering eller blokkering av nettstedet.

SOPA kan strekkes helt til at tekstdressen til et nettsted kan fjernes fra DNS-serverne, som omsetter teksten du skriver i søkefeltet til den faktiske IP-adressen. Du kan dermed ikke skrive inn VG.no i adressefeltet for å nå nettstedet og må i stedet bruke IP-adressen: 195.88.55.16.

SOPA skaper en brannmur rundt USA. Eventuelt blokkerte nettsteder skal i prinsippet bare bli skjult for amerikanske nettbrukere, men med lovforslaget er det mulig å få domenenavnet slettet fra domeneregisteret ICANN, en liste som er global.

Slik vil lovforslaget fungere i praksis:

  • En representant for Riksadvokatens kontor stadfester at man tror et nettsted bryter SOPA-forslaget. Fra dette punktet jobber man effektivt ut i fra at nettstedet er «skyldig».
  • En advarsel sendes til nettleverandøren, søkemotorer og annonsører der det informeres om at man tror et nettsted bryter loven. De får så fem dager på seg til å si seg enig og blokkere tilgangen eller økonomisk støtte til nettstedet.
  • Er de ikke enige, må de selv sette i gang en etterforskning for å bevise at det ikke finnes lovbrytende innhold på nettstedet – og bevise dette for retten. Ser de seg enige får de immunitet.
  • Det er gjerne først nå det beskyldte nettstedet selv får vite om den mulige blokkaden, og må selv bevise sin eventuelle uskyld ovenfor Riksadvokaten for å få blokkaden fjernet, innenfor de fem dagene.
  • Privatpersoner og selskaper kan melde ønske om økonomisk-, søke- eller annonsørblokade direkte, men en blokkering av nettstedet må via Riksadvokatens kontor.

Kilde: Hardware.no